emblem

Bodi ya Filamu Tanzania

Tanzania: Mandhari nzuri kwa Utayarishaji wa Filamu

Dira na Dhima

Dira

Kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha ubora duniani katika masuala ya filamu na televisheni.


Dhima

Kuitangaza Tanzania kama eneo adhimu la upigaji picha za filamu kwa ajili ya uimarishaji wa uchumi na ajira kupitia uendelezaji wa sekta mahiri ya filamu na televisheni.